ติดต่อ GM โทร 097-2741910
อาวุธกลายเป็นดาวกระจายให้ถอดอาวุธวางที่ช่องเก็บของแล้วออกเกมเข้าใหม่
 
 
 
 
 

กรุณาติดต่อ GM.

สามารถดำเนินการได้ภายในเกม

อยู่ระหว่างปรับปรุง..