ติดต่อ GM โทร 08-3400-3045,084-2734759
อาวุธกลายเป็นดาวกระจายให้ถอดอาวุธวางที่ช่องเก็บของแล้วออกเกมเข้าใหม่
 
 
 
 
 

กรุณาติดต่อ GM.

สามารถดำเนินการได้ภายในเกม

อยู่ระหว่างปรับปรุง..